Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studium / Výsledky přijímacího řízení 2021

Výsledky přijímacího řízení 2021

Ředitel školy vyhlašuje výsledky prvního kola přijímacího řízení do prvních ročníků osmiletého a čtyřletého studia. Výsledkové listiny a seznamy přijatých uchazečů jsou v přílohách.

Přijatým uchazečům blahopřejeme. Od 20. 5. jim začíná plynout 10denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku, kterým mohou potvrdit svůj zájem o studium. Pokud tak neučiní, uvolňují místo dalším zájemcům. Žádáme přijaté uchazeče, kteří se rozhodnou pro jinou školu, aby nám tuto informaci sdělili mailem na adresu gymuo@gymuo.cz. Pomohou nám tak nabídnout uvolněné místo dalším zájemcům.

Nepřijaté uchazeče vybízíme k trpělivosti. Písemné rozhodnutí o nepřijetí obdrží poštou. Po převzetí zásilky mají 3 dny na to, aby podali odvolání (možno využít připojený vzor). Vzhledem k tomu, že někteří z přijatých uchazečů nastoupí na jinou školu, výsledková listina se ještě významně posune. Pokud tedy máte o naši školu zájem, odvolání podejte.

Mgr. Marek Hoffmann

19.5.2021, 15:01