Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Divadlo a sbor / Komunikační výchova využívá venkovních prostor školy

Komunikační výchova využívá venkovních prostor školy

První ročníky našeho gymnázia mají v rámci výchov zařazenou i komunikační výchovu. Po navštívení divadelního představení R.U.R. 02 divadla Drak v Hradci Králové jsme zkusili pracovat s dialogem textu K. Čapka. Hledali jsme vhodné venkovní prostory, kde by dialogy mohly zaznít. Vytvářeli jsme novou prostorovou kompozici pro vybrané dialogy a ověřovali její možnosti a funkčnost.

Lenka Janyšová

7.7.2021, 15:31, 9 obrázků


obrázek 4527 obrázek 4526 obrázek 4525 obrázek 4524
obrázek 4523 obrázek 4522 obrázek 4521 obrázek 4520
obrázek 4519