Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Projekty / IKAP II

IKAP II

Cílem této aktivity je prostřednictvím realizace projektových dnů a kroužků vytvoření sítě středních a základních škol, jejichž pedagogičtí pracovníci budou vzájemně spolupracovat na rozvoji polytechnických znalostí a dovedností.
Naše gymnázium spolupracuje se třemi základními školami – ZŠ a MŠ Libchavy, ZŠ Komenského a ZŠ Bří Čapků Ústí nad Orlicí. Projekt je zaměřen na oblast chemie a fyziky.
Učitelé ZŠ a gymnázia společně připravují projektové dny, které následně realizují vždy se skupinou žáků na gymnáziu. Projekt se realizuje během 4 vyučovacích hodin, kdy jsou žáci zapojeni především do praktických činností a zkoumání různých témat chemie a fyziky. 

18. 10. 2021 ZŠ a MŠ Libchavy
téma: Zkoumání vlastností modré skalice

5. 11. 2021 ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí
téma: Elektrochemie – elektrolýza, galvanické články

6. 12. 2021 ZŠ Bří Čapků Ústí nad Orlicí
téma: Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

11. 3. 2022 ZŠ a MŠ Libchavy
téma: Zkoumání vodivosti a pH látek

25. 4. 2022 ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí
téma: Není voda jako vodak

13. 5. 2022 ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí
téma: Redoxní reakce a vodivost roztoků

10. 10. 2022 ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí
téma: Povrchové napětí vody a vodných roztoků

21. 11. 2022 ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí
téma: Voda – vodivost roztoků a elektromagnetická indukce

13. 1. 2023 ZŠ a MŠ Libchavy
téma: Řada reaktivity kovů

28. 2. 2023 ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí
téma: Světlo a spektrofotometrie

3. 4. 2023 ZŠ a MŠ Libchavy
téma: Vnímání barvy a světla

Chemický kroužek v rámci IKAP II

Po celý školní rok 2021/22 probíhal na gymnáziu chemický kroužek pro žáky ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí. Žáci pracovali pod vedením učitelů Kláry Kroulíkové, Lenky Janyšové, Radovana Růžičky a Jany Kolářové. Do kroužku se zapojili žáci 8. a 9. ročníků, kteří s prací v chemické laboratoři dosud neměli téměř žádné zkušenosti. Nejprve se seznámili se základními postupy při dělení směsí, dále s anorganickými sloučeninami a redoxními reakcemi. Další blok kroužku byl zaměřen na kvalitativní a kvantitativní analýzu. V poslední části pracovali žáci s organickými látkami. Délka kroužku byla přizpůsobena časové náročnosti jednotlivých pokusů (2 až 3 hodiny). Součástí schůzek bylo také zhodnocení práce a vysvětlení dějů (přizpůsobené dosavadním znalostem dětí). Během roku měli žáci možnost pracovat se zařízením a pomůckami, které na základních školách nejsou běžně dostupné. Vyzkoušeli si děje, o kterých se doposud učili pouze teoreticky, nebo které pro ně byly zcela nové. Tyto zkušenosti se u dětí odrazily i v teoretické výuce ve škole – učivo si spojovali s konkrétními pokusy, více přemýšleli v souvislostech. Velké zlepšení je samozřejmě v praktických dovednostech.

Chemicko-fyzikální kroužek 2022–23
V letošním školním roce probíhal v laboratořích gymnázia chemicko-fyzikální kroužek pro žáky ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí. Do kroužku se zapojili žáci 7. až 9. ročníků. Pracovali pod vedením učitelů K. Kroulíkové, R. Růžičky, Z. Kučerové, P. Pražákové a M. Růžičkové. Témata laboratorních cvičení bla zaměřena na fyzikální a chemické jevy. Žáci se nejdříve seznámili se základními postupy práce s plynem a sklem. Dále dělením směsí, s anorganickými sloučeninami a redoxními reakcemi. Také fyzikální zkoumání jako měření vodivosti, oko a vnímání světla patřily k tématům zkoumání. Další blok kroužku byl zaměřen na kvalitativní a kvantitativní analýzu. V poslední části pracovali žáci s organickými látkami. Délka kroužku byla přizpůsobena časové náročnosti jednotlivých pokusů (2 až 3 hodiny). Součástí schůzek bylo také zhodnocení práce a vysvětlení dějů (přizpůsobené dosavadním znalostem dětí).
Během roku měli žáci možnost pracovat se zařízením a pomůckami, které na základních školách nejsou běžně dostupné. Vyzkoušeli si děje, o kterých se doposud učili pouze teoreticky, nebo které pro ně byly zcela nové. Tyto zkušenosti se u dětí odrazily i v teoretické výuce ve škole – učivo si spojovaly s konkrétními pokusy, více přemýšlely v souvislostech.


obrázek 5984

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5983

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5982

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5981

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5980

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5979

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5978

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5977

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5976

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5975

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5974

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5973

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5972

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5971

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5970

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5969

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5968

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5967

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5966

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5965

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5964

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5963

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5962

Světlo a spektrofotometrie

obrázek 5961

Chemicko-fyzikální kroužek 2022/23

obrázek 5960

Chemicko-fyzikální kroužek 2022/23

obrázek 5959

Chemicko-fyzikální kroužek 2022/23

obrázek 5958

Chemicko-fyzikální kroužek 2022/23

obrázek 5957

Chemicko-fyzikální kroužek 2022/23

obrázek 5956

Chemicko-fyzikální kroužek 2022/23

obrázek 5955

Chemicko-fyzikální kroužek 2022/23

obrázek 5954

Chemicko-fyzikální kroužek 2022/23

obrázek 5953

Chemicko-fyzikální kroužek 2022/23

obrázek 5474

Řada reaktivity kovů

obrázek 5473

Řada reaktivity kovů

obrázek 5472

Řada reaktivity kovů

obrázek 5471

Řada reaktivity kovů

obrázek 5470

Řada reaktivity kovů

obrázek 5469

Řada reaktivity kovů

obrázek 5468

Řada reaktivity kovů

obrázek 5467

Řada reaktivity kovů

obrázek 5466

Řada reaktivity kovů

obrázek 5465

Řada reaktivity kovů

obrázek 5464

Řada reaktivity kovů

obrázek 5463

Řada reaktivity kovů

obrázek 5403

Voda - vodivost roztoků a elektromagnetická indukce

obrázek 5402

Voda - vodivost roztoků a elektromagnetická indukce

obrázek 5401

Voda - vodivost roztoků a elektromagnetická indukce

obrázek 5400

Voda - vodivost roztoků a elektromagnetická indukce

obrázek 5399

Voda - vodivost roztoků a elektromagnetická indukce

obrázek 5398

Voda - vodivost roztoků a elektromagnetická indukce

obrázek 5397

Voda - vodivost roztoků a elektromagnetická indukce

obrázek 5396

Voda - vodivost roztoků a elektromagnetická indukce

obrázek 5395

Voda - vodivost roztoků a elektromagnetická indukce

obrázek 5394

Voda - vodivost roztoků a elektromagnetická indukce

obrázek 5393

Voda - vodivost roztoků a elektromagnetická indukce

obrázek 5392

Voda - vodivost roztoků a elektromagnetická indukce

obrázek 5391

Voda - vodivost roztoků a elektromagnetická indukce

obrázek 5235

Povrchové napětí vody a vodných roztoků

obrázek 5234

Povrchové napětí vody a vodných roztoků

obrázek 5233

Povrchové napětí vody a vodných roztoků

obrázek 5232

Povrchové napětí vody a vodných roztoků

obrázek 5231

Povrchové napětí vody a vodných roztoků

obrázek 5230

Povrchové napětí vody a vodných roztoků

obrázek 5229

Povrchové napětí vody a vodných roztoků

obrázek 5228

Povrchové napětí vody a vodných roztoků

obrázek 5227

Povrchové napětí vody a vodných roztoků

obrázek 5226

Povrchové napětí vody a vodných roztoků

obrázek 5225

Povrchové napětí vody a vodných roztoků

obrázek 5224

Povrchové napětí vody a vodných roztoků

obrázek 5223

Povrchové napětí vody a vodných roztoků

obrázek 5222

Povrchové napětí vody a vodných roztoků

obrázek 5221

Povrchové napětí vody a vodných roztoků

obrázek 5220

Povrchové napětí vody a vodných roztoků

obrázek 5219

Povrchové napětí vody a vodných roztoků

obrázek 5218

Povrchové napětí vody a vodných roztoků

obrázek 5217

Povrchové napětí vody a vodných roztoků

obrázek 5216

Povrchové napětí vody a vodných roztoků

obrázek 5095

Chemický kroužek

obrázek 5094

Chemický kroužek

obrázek 5093

Chemický kroužek

obrázek 5092

Chemický kroužek

obrázek 5091

Chemický kroužek

obrázek 5090

Chemický kroužek

obrázek 5089

Chemický kroužek

obrázek 5088

Chemický kroužek

obrázek 5087

Chemický kroužek

obrázek 5086

Chemický kroužek

obrázek 5085

Chemický kroužek

obrázek 5084

Chemický kroužek

obrázek 5083

Chemický kroužek

obrázek 5082

Chemický kroužek

obrázek 5081

Chemický kroužek

obrázek 5080

Chemický kroužek

obrázek 5079

Chemický kroužek

obrázek 5078

Chemický kroužek

obrázek 5077

Chemický kroužek

obrázek 5076

Chemický kroužek

obrázek 5075

Chemický kroužek

obrázek 5074

Chemický kroužek

obrázek 5073

Chemický kroužek

obrázek 5072

Chemický kroužek

obrázek 5071

Chemický kroužek

obrázek 5070

Chemický kroužek

obrázek 4987

Redoxní reakce a vodivost roztoků

obrázek 4986

Redoxní reakce a vodivost roztoků

obrázek 4985

Redoxní reakce a vodivost roztoků

obrázek 4984

Redoxní reakce a vodivost roztoků

obrázek 4983

Redoxní reakce a vodivost roztoků

obrázek 4675

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4674

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4673

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4672

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4671

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4670

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4669

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4668

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4667

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4666

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4665

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4664

Elektrochemie – elektrolýza, galvanické články

obrázek 4663

Elektrochemie – elektrolýza, galvanické články

obrázek 4662

Elektrochemie – elektrolýza, galvanické články

obrázek 4661

Elektrochemie – elektrolýza, galvanické články

obrázek 4660

Elektrochemie – elektrolýza, galvanické články

obrázek 4659

Elektrochemie – elektrolýza, galvanické články

obrázek 4658

Elektrochemie – elektrolýza, galvanické články

obrázek 4657

Elektrochemie – elektrolýza, galvanické články

obrázek 4656

Zkoumání vlastností modré skalice

obrázek 4655

Zkoumání vlastností modré skalice

obrázek 4654

Zkoumání vlastností modré skalice

obrázek 4653

Zkoumání vlastností modré skalice