Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Soutěže a olympiády / Zeměpisná olympiáda – výsledky krajského kola

Zeměpisná olympiáda – výsledky krajského kola

Krajské kolo proběhlo opět v online prostředí a naše zkušená řešitelka Sára Šumová (4.B) v něm obsadila 10. místo.

Nicméně naši nováčci z primy si vedli také velice dobře – Josef Vondráček se umístil na 7. místě a Jana Matějíčková na 15. místě.

Gratulujeme a zároveň děkujeme, že má zeměpis díky Vašim úspěchům své místo mezi ostatními přírodovědnými soutěžemi.

Za sekci zeměpisu Eva Sloupenská

19.4.2022, 11:52