Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Školní fyzikálně-chemická exkurze 2022

Školní fyzikálně-chemická exkurze 2022

Ve dnech 11.4. – 12.4.2022 se uskutečnila školní fyzikálně-chemická exkurze studentů 1.A a 5.B do Pardubic a Hradce Králové. První skupina pod vedením prof. Růžičky a druhá skupina pod vedením prof. Kroulíkové navštívili Vysokou školu chemicko-technologickou, kde byli přijati proděkankou fakulty, seznámeni se studijními obory na fakultě a rozděleni do dvou laboratoří, kde pod vedením odborných asistentů konali laboratorní měření. Třetí skupina pod vedením prof. Kristena navšívila fakultu elektrotechniky a informatiky, kde byli proděkanem fakulty seznámeni s katedrami fakulty, studijními obory a možnostmi uplatnění v praxi. Potom byli studenti rozděleni do dvou laboratoří, kde prováděli měření, která vyhodnocovali.

Přibližně ve 12.00 hod. jsme se všichni setkali nedaleko centra a během polední přestávky se mohli studenti najíst a odpočinout si. Přibližně ve 13.30 hod. se dvě skupiny z VŠCHT přemístily do fakulty elektrotechniky a informatiky a třetí skupina navštívila v rámci exkurze pivovar Pernštejn. Odpolední exkurze končily kolem 16. hodin a v 16.40 jsme odjížděli náhradní autobusovou dopravou do Hradce Králové.

Trolejbusem jsme se přepravili do Nového Hradce, ubytovali se v tělocvičně ZŠ a po krátkém odpočinku odcházeli v 18.30 hod. do digitálního planetária a hvězdárny v Hradci Králové. V planetáriu jsme pozorovali souhvězdí na jarní obloze a s odborným výkladem poslouchali cenné informace o našem kosmickém okolí. Na závěr byl promítnut anglo-americký film o cestách kosmických sond Voayger 1 a Voayger 2 k měsícům našich planet a dále sluneční soustavou. Protože byla jasná noční obloha, připravili nám odborní pracovníci planetária na střeše hvězdárny dalekohledy k pozorování povrchu Měsíce, dále Plejád, dvojhvězd, hvězdokup a velmi jasné hvězdy Síria.

Po návratu na ubytovnu měli studenti možnost využít tělocvičnu ke sportování, k odpočinu, k občerstvení, osobní hygieně a ke spánku. Ráno jsme vstávali v 7.15 hod., studenti posnídali z vlastních zásob, někteří si zakoupili potraviny v blízkém obchodě, vše jsme dali do pořádku a v 8.00 hod. odcházeli na další exkurzi do závodu Petrof – výroby pianin a klavírů. Seznámili jsme se s manufakturní výrobou pianin a klavírů, vyvážených do celého světa. Poslední exkurze byla do průtokové vodní elektrárny „Hučák“ na Labi. Do Ústí nad Orlicí jsme se vrátili asi v 15.30 hod.

Věříme, že exkurze přinesly našim studentům nejen mnoho nových zážitků a poznatků z oblasti přírodních věd a elektrotechniky, ale také motivaci ke studiu těchto oborů po maturitě.

František Kristen

20.4.2022, 14:04, 8 obrázků


obrázek 4828 obrázek 4827 obrázek 4826 obrázek 4825
obrázek 4824 obrázek 4822 obrázek 4821 obrázek 4820