Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Chemická exkurze do analytické laboratoře přírodovědecké fakulty UP Olomouc

Chemická exkurze do analytické laboratoře přírodovědecké fakulty UP Olomouc

23. 5. se skupina semináře z chemie rozjela za výukou chemie na vysokou školu. Kvantitativní zkoumání látek tak mohla doplnit i prací s přístroji, které gymnaziální laboratoř naší školy nemá.

Studenti navštívili VŠ laboratoře a také jim bylo umožněno laboratorní cvičení -zkoumali obsah beta karotenu v mrkvi. Pracovali ve skupinách, byli zvídaví a aktivní.

Co je v rámci exkurze zaujalo?

Na první pohled mě zaujalo architektonické zpracování budovy – byla moderní, prosvětlená a atmosféra uvnitř byla moc příjemná.

Nejvíce mě asi obohatil experiment, při kterém jsme určovali obsah beta – karotenu v mrkvi. Byl to velmi zajímavý experiment (hlavně praktický a názorný), který mě přiměl zamyslet se nad analytickou chemií – aplikace teoretických poznatků z hodin do praktických analýz. Jinak mě také velmi zaujala přednáška pana docenta, která byla opět zaměřená na praktické využití jejich moderních analytických přístrojů (pro oddělení plynů či kapalin). Nejvíce mě překvapilo složení voňavek s množstvím syntetických aromat (překvapilo mě, že syntetická aromata obsahovaly i drahé značky).

Z exkurze jsem se dozvěděla nějaké informace o samotné univerzitě = byla založena roku 1573, má 8 fakult a každoročně je zde přijímáno 21 000 studentů. Také mě překvapily výzkumy = například, že při výzkumu v obchodě zjistili, že i v současné době se do parfémů (i kvalitních značek) přidávají jedovaté a zakázané látky nebo, že také různé jedovaté či škodlivé látky z krémů se mohou například umytím rukou dostat do odpadních vod a znečistit tak vodní toky. Velmi mě také zaujali moderní přístroje na „zkoumání“ umění, složení látek… I samotná praktická část mě velmi obohatila, především mě zaujala moderní pipeta, kterou jsem si představovala úplně jinak.

Dozvěděla jsem se v kolika oblastech se mohou analytičtí chemici uplatit a to bylo pro mě velice zajímavé. Exkurzi jsem si moc užila a fakulta mě velice mile překvapila.

Exkurze pro mě byla velmi přínosná. Dozvěděl jsem se například, že lze pomocí metody chromatografie zjistit, jaké látky obsahuje klobása. Můžu prozradit, že jednou z látek přítomných v klobáse je karvon, což je terpenoid produkovaný miříkovitými rostlinami (kmín).
Nejvíce zajímavé mi přišlo, když nám pán říkal o tom, jak jsou odborníci v laboratořích schopni z kousku laku auta získat informace o vozidle a policejní složky následně o jeho majiteli. Myslel jsem si, že je to opravdu možné jenom ve filmech.

Už dříve jsem přemýšlela o studiu kriminalistiky, a proto mě zaujalo to, že je možnost mít laboratorní praxi u vyšetřování vražd a uplatnit se třeba jako forenzní genetik. Dále mě zaujalo to, že tam zkoumají jestli dezinfekce ničí umělecká díla a jak rychle je může znehodnotit.

Lenka Janyšová

30.5.2022, 9:42, 14 obrázků


obrázek 4947 obrázek 4946 obrázek 4944 obrázek 4943
obrázek 4942 obrázek 4941 obrázek 4940 obrázek 4939
obrázek 4938 obrázek 4937 obrázek 4936 obrázek 4935
obrázek 4934 obrázek 4933