Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Školní fyzikální exkurze do tepelné elektrárny Opatovice nad Labem

Školní fyzikální exkurze do tepelné elektrárny Opatovice nad Labem

V pondělí 30. května 2022 se uskutečnila školní fyzikální exkurze s žáky 4.B do největší tepelné elektrárny v našem regionu – v Opatovicích nad Labem. Směnový mistr a hlavní technolog nás v úvodu seznámil s historií výstavby této tepelné elektrárny, s její postupnou modernizací a nakonec i s vybudováním speciálního odsiřovacího zařízení. Žáci se postupně seznámili s palivovým hospodářstvím – vykládkou uhlí z vagónů, rozmrazovacími tunely, pásovými dopravníky, drtiči uhlí i rezervní skládkou s 350 000 tunami hnědého uhlí, která může elektrárnu zásobovat po dobu 3 měsíců v případě kalamitní situace v dopravě uhlí. Dále jsme navštívili řídící středisko celé elektrárny – velín, kde naši žáci měli možnost si prohlédnout odběrové energetické diagramy, zásobování okolních měst a obcí teplou užitkovou vodou, elektrickou energií a pozorovat aktuální výkony turbogenerátorů. Největším zážitkem byla hala s turbogenerátory, dále moderní odsiřovací zařízení, zpracování odpadních látek a jejich následné využití ve stavebnictví.

Věříme, že si naši žáci odnesli z exkurze mnoho nových poznatků o výrobě elektrické energie, o palivovém hospodářství i o ekologických aspektech tepelných elektráren a při volbě budoucího povolání se budou lépe orientovat na technické a přírodovědné studium na vysokých školách.

František Kristen

1.6.2022, 8:01, 4 obrázky


obrázek 4960 obrázek 4959 obrázek 4958 obrázek 4957