Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Soutěže a olympiády / Komenský a my

Komenský a my

9. ročník celostátní soutěže Komenský a my

Kategorie B

Soutěžící píšou nejprve literární práci na zadané téma. Ze všech prací zaslaných do soutěže je vyhodnoceno dvacet nejlepších a jejich autoři ještě musí vyplnit vědomostní test, kterým prokazují svoje znalosti o životě a díle J. Á. Komenského. Celkové hodnocení je potom výslednicí úspěšnosti v obou částech soutěže.

2. místo Dorota Leschingerová (2.B)

Čestné uznání obdržely

  • Anna Ludvíčková (1.B)
  • Klára Chudá (2.B)

Nejvíce bodů ve vědomostním testu získala Anna Ludvíčková (1.B)

Kategorie C

Studenti soutěží prostřednictvím literárních prací na zadané téma.

2. místo Veronika Kotlantová (7.B)

Gymnáziu Ústí nad Orlicí byla udělena za každoroční účast a velmi dobré výsledky v letošním i předchozích ročnících soutěže

  • Cena Pardubického kraje
  • Cena senátora Šilara

Všem soutěžícím děkujeme za výbornou reprezentaci školy a oceněným k jejich úspěchu blahopřejeme.

Eva Suchomelová, Jiřina Doležalová

28.3.2011, 11:52