Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Biologicko-zeměpisná vycházka do Údolí seifů

Biologicko-zeměpisná vycházka do Údolí seifů

V úterý 29. 3. 2011 vyrazili společně studenti biologického a zeměpisného semináře (třetích ročníků) spolu se svými vyučujícími na známou botanickou lokalitu v blízkosti školy – do Údolí sejfů. V tomto ročním období je údolí vyhledáváno návštěvníky díky masovému výskytu kvetoucích bledulí jarních. Přestože se jedná o lokalitu známou, někteří studenti ji navštívili poprvé. Myslím, že je dobře, že si tímto způsobem rozšířili své povědomí o nejbližším okolí Ústí nad Orlicí.

Cestou přes Cakli jsme se zastavili u neregulovaného úseku toku Tiché Orlice a ukázali si říční nivu s meandry a slepým ramenem řeky. Zachovalý úsek řeky je součástí Přírodního parku Orlice, který byl vyhlášen v roce 1996 za účelem ochrany krajinného rázu. V přírodním parku leží několik izolovaných, krajinářsky zachovalých úseků Tiché a Divoké Orlice i spojené Orlice nad městem Hradec Králové. Kromě vlastní řeky jsme zde mohli také pozorovat běžné druhy ptáků (kachny divoké zvané březňačky) a zvěře (srnec obecný). Seznámili jsme se též s časně kvetoucími zástupci jarní flóry (orsej jarní, plicník tmavý atd.). Pak už nás čekaly bledule v Údolí sejfů. Zvláštní název údolí souvisí patrně s rýžováním zlata, které v dávných dobách probíhalo na některých vodních tocích (zabývali se jím snad již Keltové). Promýváním náplavů a hromaděním materiálu vznikaly tzv. rýžovnické kopečky neboli sejpy (třeba stará hornická obec v Nízkém Jeseníku zvaná dodnes Rýžoviště se německy jmenovala Brunseif). Ale zlato dnes v údolí nehledejte. Pokud se tam vůbec vyskytovalo, jeho množství bylo nepatrné.

My jsme do údolí šli za bledulemi. Ty zde hojně rostou v olšině v nivě potoka. Patrně se jedná o nejmasovější výskyt rostliny chráněné zákonem v blízkém okolí Ústí nad Orlicí. Zájemce k nim přivede naučná stezka zbudovaná dobrovolnými ochránci přírody z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) v Ústí nad Orlicí.

Hynek Skořepa, Jaroslav Kumpošt

30.3.2011, 12:43, 1 obrázek


obrázek 224