Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Školní fyzikální exkurze do tepelné elektrárny v Opatovicích nad Labem

Školní fyzikální exkurze do tepelné elektrárny v Opatovicích nad Labem

Dne 1. března 2023 se uskutečnila školní fyzikální exkurze žáků 6. B a Semináře z fyziky 3. ročníku do největší tepelné elektrárny v našem regionu – do Opatovic nad Labem. Po příjezdu jsme obdrželi ochranné helmy a vedoucí provozu ing. Benada nás proškolil o bezpečnosti a ochraně zdraví během exkurze. Potom nás seznámil s historií této elektrárny a se současným provozem.

Nejdříve jsme navštívili velín – řídící středisko celé elektrárny a potom postupně viděli teplovodní kotle, turbogenerátory a transformovny vysokého napětí. Velmi zajímavé poznatky jsme získali o odsiřovacím zařízení – likvidaci kouřových zplodin, dále odstraňování popílku a využití odpadních produktů ve stavebnictví.

Věřím, že tato exkurze přinesla našim žákům mnoho nových poznatků o výrobě elektrické energie a užitkové teplé vody k vytápění sídlišť a bytů a mohli na vlastní oči vidět velké množství strojů, turbín a technologických zařízení.

František Kristen

15.3.2023, 8:32, 5 obrázků


obrázek 5568 obrázek 5567 obrázek 5566 obrázek 5565
obrázek 5564