Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Exkurze do Terezína

Exkurze do Terezína

Začátkem dubna absolvovali studenti ze 3.A a 7.B exkurzi do terezínské Malé pevnosti a bývalého židovského ghetta.

Dozvěděli se mnohé o historii samotné pevnosti a fungování věznice v Malé pevnosti, ale především se blíže seznámili s tragickými dějinami města z dob druhé světové války, kdy bylo v Terezíně zřízeno židovské ghetto.

Věřím, že ačkoliv tato exkurze není nijak radostný a veselý zážitek, že byla pro studenty přínosem a potřebnou zkušeností.

Martina Kodytková

12.4.2023, 13:17, 4 obrázky


obrázek 5632 obrázek 5631 obrázek 5630 obrázek 5629