Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Exkurze do Prahy 6.B

Exkurze do Prahy 6.B

Ve dnech 12. až 13. dubna jsme celá třída navštívili hlavní město České republiky – Prahu. Hned po našem příjezdu a uložení zavazadel do úschovny jsme se vydali na delší procházku, která byla lemována výraznými architektonickými body (Prašná brána, Dům U Černé Matky Boží, Dům U Kamenného zvonu…). Zavítali jsme také do Židovského města, do jehož areálu nám bohužel nebyl povolen vstup, jelikož přesně na tento termín připadal letos v kalendáři svátek Pesach. Pak jsme pokračovali Starým městem, kolem Betlémské kaple až na Národní třídu.

Na Karlově náměstí se nám dostalo zaslouženého odpočinku, kdy jsme nabírali síly na prohlídku kostela sv. Cyrila a Metoděje, v němž jsme si připomněli chrabré činy parašutistů, kteří vstoupili do dějin atentátem na říšského protektora Reinharda Heydricha. Součástí prohlídky byla i krypta, v níž se parašutisté ukrývali. Pro nás všechny byl tento zážitek velmi silný.

Vrcholem večera bylo představení Divadla na Vinohradech Pygmalion. Na konci dne jsme se unavení, ale velmi spokojení a plní dojmů vrátili na pokoje.

Druhý den si pro nás učitelé přichystali prohlídku Vyšehradu, kam zakomponovali i návštěvu Vyšehradského hřbitova. Závěrem celé exkurze byla návštěva Národního muzea. K dispozici jsme měli několik výstav, z nichž nám bylo umožněno si vybrat. Všichni jsme ale společně navštívili expozici dějin 20. století, což je historie, která nám je bližší.

Tímto celá třída děkujeme panu učiteli Motyčkovi a paní učitelce Pražákové za velmi zdařilé dva dny exkurze.

Agáta Kašková, 6.B

24.4.2023, 14:48, 4 obrázky


obrázek 5658 obrázek 5657 obrázek 5656 obrázek 5655