Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / GYMPLÁCKÉ PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2023

GYMPLÁCKÉ PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2023

Pátek 28. 4. byl na naší škole velmi pestrý. Nejprve se s námi dopoledne při svém posledním zvonění rozloučily maturitní třídy. Na odpoledne pak bylo naplánováno premiérové školní pálení čarodějnic.

Celá akce byla zahájena v 13:00 školním volejbalovým turnajem. Již v rámci propagace bylo avizováno, že se bude jednat o zcela přátelský, neprestižní turnaj, který má posloužit spíše ukrácení času před samotným zapálením večerního ohně. Jaké tedy bylo překvapení organizátorů, když se do soutěže nakonec přihlásilo 12 družstev různých tříd nižšího i vyššího gymnázia.

Velký počet týmů si vyžádal operativní vytvoření 3. hřiště tak, aby každá nalosovaná skupina měla svůj kurt. Nutno říci, že nikomu nevadilo, že obě venkovní hřiště byla velmi nestandartní. Místo kůlů dobře posloužily tyče přilepené k přenosným bránám, funkci sítí plnily natažené pružné pásky.

Asi ani není důležité, jaké bylo konečné pořadí tříd v soutěži. Mnohem důležitější bylo, kolik mladých lidí se dobrovolně rozhodlo strávit páteční dopoledne společným sportováním. Dle odhadu se jednalo o cca 80 našich žáků! Což je pro neformální školní akci něco zcela výjimečného.

Po skončení turnaje, krátce po 16. hodině byl zapálen náš 1. Filipojakubský oheň, který pohltil připravenou školní čarodějnici. Tím byla naše škola symbolicky očištěna od temných sil, které by nám mohly v tomto kalendářním roce škodit.

Následovalo opékání buřtů a zpívání u kytary. Celou akci pak po 18. hodině ukončil déšť. Velký dík patří hlavním organizátorům akce, kterými byla třída 3.A.

Jaroslav Kumpošt

1.5.2023, 14:36, 18 obrázků


obrázek 5702 obrázek 5701 obrázek 5700 obrázek 5699
obrázek 5698 obrázek 5697 obrázek 5696 obrázek 5695
obrázek 5694 obrázek 5693 obrázek 5692 obrázek 5691
obrázek 5690 obrázek 5689 obrázek 5688 obrázek 5687
obrázek 5686 obrázek 5685