Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Zasaď svůj strom 2023

Zasaď svůj strom 2023

K důležitým tématům probíraných v rámci botaniky v prvním ročníku vyššího gymnázia patří také problematika jehličnanů. Stává se již pomalu tradicí, že na teoretický základ získaný při hodinách biologie navazuje praktická část realizovaná v terénu. Konkrétně se jedná o akci nazvanou „Zasaď svůj strom“, při které mají žáci možnost aktivně se podílet na obnově lesa a blíže se seznámit s problematikou lesního hospodaření.

Letošní ročník proběhl v úterý 9. 5. 2023 v oblasti Andrlova chlumu a účastnila se ho třída 5.B. Po výkladu pana revírníka Jiskry o současných trendech v lesnictví a instruktáži, jakým způsobem správně zasadit připravené stromky, se kvintáni s vervou vrhli do práce. Připravené jedle byly umisťovány do volných míst mezi modříny, které na kůrovcové holině v loňském roce vysázela současná 6.B. Práce našim žákům šla pěkně od ruky, a tak po cca 3 hodinách byly všechny stromky zpracovány. Následovala šťavnatá odměna v podobě opečených buřtíků a závěrečná přednáška o dalších důležitých faktorech spojených s lesním hospodářstvím (typy dřevin, klimatický význam lesů, dřevo jako stavební materiál apod.)

Celkem se skupině o 31 lidech podařilo zasázet cca 300 nachystaných jedlí. Kromě hezkého pocitu z dobře odvedené práce si žáci z lesa odnesli i mnoho poznatků o tom, co péče o les obnáší.

Letošní mise splněna. Těšíme se, jakou lokalitu a práci pro nás pan revírník Jiskra nachystá v příštím roce.

Jaroslav Kumpošt

14.5.2023, 19:58, 12 obrázků


obrázek 5717 obrázek 5716 obrázek 5715 obrázek 5714
obrázek 5713 obrázek 5712 obrázek 5711 obrázek 5710
obrázek 5709 obrázek 5708 obrázek 5707 obrázek 5706