Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Fčelaříci na Dni Země v České Třebové

Fčelaříci na Dni Země v České Třebové

Ve čtvrtek 11. 5. 2023 se v městském parku Javorka v České Třebové konala ke Dni Země osvětová akce určená především pro žáky místních vzdělávacích institucí.

Vzhledem k tomu, že na našem gymnáziu již několik let funguje včelařský kroužek, byla naše škola oslovena, zda by se nemohla v rámci připravované environmentální stezky stát garantem stanoviště zaměřeného na tuto problematiku. Škola ráda vyšla přání pořadatelů vstříc a na akci vyslala vedoucího kroužku Jaroslava Kumpošta a dva zkušené včelaříky Martina Kalistu (7.B) a Karolínu Královou (4.B). Trojice jmenovaných pro potřeby stanoviště připravila bohatý program sestavený z různých tematicky zaměřených aktivit a her (např. Sklenice plná medu, Let na trubčí shromaždiště či Těžký život matky).

Těžko říci, kolik dětí se včelařského programů celkem zúčastnilo, nicméně, mezi 9. a 11. hodinou dopolední to u našich včelaříků bzučelo jako v úle. Skupinky dětí z mateřských škol se v rychlém tempu střídaly s žáky prvního a druhého stupně. Tu a tam se objevil i nějaký zvědavec z řad veřejnosti.

Po obědě již všichni naši včelaři tak trošku „mleli z posledního“ a tak jediným štěstím bylo, že nápor škol začal postupně ochabovat. Celá akce končila okolo 13. hodiny.

S ohledem na projevený zájem školáků a pozitivní odezvu hlavních organizátorů akce lze usuzovat, že včelařské stanoviště splnilo své poslání. Děti se zábavnou formou dozvěděly zajímavosti z života včelího společenství a až se příště s těmito malými, pilnými tvory setkají, budou na ně pohlížet z jiné perspektivy.

Jaroslav Kumpošt

14.5.2023, 19:59, 9 obrázků


obrázek 5726 obrázek 5725 obrázek 5724 obrázek 5723
obrázek 5722 obrázek 5721 obrázek 5720 obrázek 5719
obrázek 5718