Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studenti / STUDENTSKÝ PARLAMENT SE ZABÝVAL ŠKOLNÍ JÍDELNOU

STUDENTSKÝ PARLAMENT SE ZABÝVAL ŠKOLNÍ JÍDELNOU

Na 18. zasedání, které se konalo 23. května 2023, přišla MUDr. Jiřina Slezáková, aby zástupcům pomohla připravit dotazník o spokojenosti se školní jídelnou. Zatím se totiž jeví, že mnoho našich studentů do jídelny nechodí. Proto chce parlament prozkoumat jejich důvody a také trochu zjistit, zdali nabízená jídla vyhovují současným poznatkům o zdravém stravování. Ve druhé části se zástupci zabývali pokusem o změnu ústavy, podnětné byly například postřehy bývalého předsedy Matěje Bednáře. Více se dočtete zde v zápisu.

Jakub Brdíčko

26.5.2023, 13:06