Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Projekty / Projektový den ZŠ Dolní Dobrouč v chemické laboratoři

Projektový den ZŠ Dolní Dobrouč v chemické laboratoři

Žáci 8. třídy ZŠ Dolní Dobrouč bojovali 30. 5. 2023 o chemický důl v rámci projektu IROP. Chemická laboratoř a učebna chemie se tento den zaplnila dětmi, které se pokoušely dokazovat ionty ve vodném roztoku a složení kovových látek. Pomocí analytických důkazových reakcí a metody elektrografie poznávaly 6 vzorků. Pracovaly v tříčlenných skupinách a dvě skupiny určily vše správně!!!

Děti zažily výuku chemie hrou, odjížděly s dobrým pocitem a novými zážitky z oboru chemie a fyziky. Lenka Janyšová

Lenka Janyšová

1.6.2023, 12:19, 8 obrázků


obrázek 5815 obrázek 5814 obrázek 5813 obrázek 5812
obrázek 5811 obrázek 5810 obrázek 5809 obrázek 5808