Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / 2.B v lese

2.B v lese

V pátek 2. 6. se třída 2.B vydala na biologickou exkurzi do místního lesa pod Andrlův chlum. Hned na začátku jsme se na mýtině setkali s lesníky, kteří nám ochotně povídali o náplni své práce. V doprovodu dvou psů nám připravili naučnou a zajímavou přednášku. Následovala lesní stezka, jež nás donutila zapojit vědomosti o lese. Během stezky jsme se řídili podle šipek a museli jsme poznávat různé rostliny, zvířata a lesnické nástroje. Poté jsme si odpočinuli a opekli si špekáčky. Při odpočinku se stala nečekaná věc, jeden ze psů se vrhl na špekáček paní učitelky Sloupenské a snědl ho. Na závěr jsme si šli celou stezku projít znovu a dozvěděli jsme se správné odpovědi. Celá exkurze byla nejen skvělou příležitostí prozkoumat les, ale také prohloubit naše znalosti o přírodě a lesním hospodářství. Děkujeme paním učitelkám a lesníkům za výbornou organizaci.

Eliška Krčková, 2.B

5.6.2023, 9:11, 8 obrázků


obrázek 5828 obrázek 5827 obrázek 5826 obrázek 5825
obrázek 5824 obrázek 5823 obrázek 5822 obrázek 5821