Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Projektový den 2023

Projektový den 2023

Mezi tradiční akce závěrečného týdne školního roku patří projektový den s názvem Ochrana člověka při mimořádných událostech. Ten letošní se uskutečnil ve středu 28. 6. 2023 a opět žákům umožnil nahlédnout do činnosti mnoha složek záchranného systému České republiky.

Prima si společně s dopravní policií zkontrolovala svá kola, ověřila své znalosti při řešení složitých dopravních situací a vyzkoušela jízdu zručnosti. Na sekundu byli nachystáni zdravotníci ústeckého Červeného kříže, se kterými si žáci procvičili své dovednosti při život ohrožujících situací. Tercii poučili vodní záchranáři z Pastvin, jak předcházet nebezpečným situacím u vody a jakým způsobem pomoci topícímu se člověku. Pro kvartu dobrovolní hasiči z Ústí nad Orlicí a Černovíra připravili ochutnávku hasičského sportu a ukázku jejich vybavení.

Pro první ročníky vyššího gymnázia se ke škole sjeli pardubičtí záchranáři. S nimi měli žáci možnost prostudovat vybavení záchranných vozů, ale vyzkoušet si např. i fixaci zraněných osob či tzv. schodolez. Pro druhé ročníky byla nachystána kvalitní přednáška pana Všetičky o fungování těchonínské vojenské nemocnice v rámci biologické ochrany, tematicky doplněná o střelbu ze vzduchovek. Třeťáci se tento rok vydali prozkoumat centrální hasičskou stanici v Hylvátech, kde pro ně profesionální hasiči nachystali různá praktická stanoviště.

Nabitý program nižšího i vyššího gymnázia byl zakončen velmi hezkou prezentací členů českotřebovského oddílu Karateka, kteří žákům předvedli, jakým způsobem lze využít karate a kobudo (tradiční japonské cvičení se zbraněmi) v rámci sebeobrany jedince.

Všem zúčastněným jednotkám děkujeme za kvalitní ukázky jejich činnosti, čas i energii, kterou našim žákům věnovali.

Fotograficky den pokryl Pavel Holásek.

Jaroslav Kumpošt

28.6.2023, 8:28, 19 obrázků


obrázek 5921 obrázek 5920 obrázek 5919 obrázek 5918
obrázek 5917 obrázek 5916 obrázek 5915 obrázek 5914
obrázek 5913 obrázek 5912 obrázek 5911 obrázek 5910
obrázek 5909 obrázek 5908 obrázek 5907 obrázek 5906
obrázek 5905 obrázek 5904 obrázek 5903