Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Exkurze na jaderný reaktor VR-1 a termonukleární reaktor Tokamak

Exkurze na jaderný reaktor VR-1 a termonukleární reaktor Tokamak

V pátek, dne 22. září 2023, jsme se vydali rychlíkem Leo expres se studenty 3. a 4. ročníku Semináře z fyziky na exkurzi do Prahy. Nejdříve jsme navštívili Matematicko-fyzikální fakultu UK, katedru těžkých reaktorů v Praze Tróji-Holešovičkách. Po příchodu na katedru nám odborní asistenti zkontrolovali osobní doklady, oblékli jsme si pracovní pláště a na obuv navlékli plastové návleky. Někteří studenti dostali tužkové dozimetry na měření radioaktivity během pohybu kolem reaktoru. Po vstupu do reaktorové haly nás rozdělili na dvě skupiny a začala vlastní exkurze, doprovázená odbornými výklady a názornými ukázkami. Jaderní fyzikové nám sdělili mnoho nových poznatků a ochotně odpovídali na dotazy našich studentů. Od reaktoru jsme se přemístili do velínu reaktoru a na monitorech počítačů mohli pozorovat nastavení různých provozních stavů reaktoru, včetně kritického.

Kolem poledne jsme se přesunuli na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na Břehové ulici. Pod vedením Ing. Svobody jsme vyslechli princip Tokamaku, nového způsobu získávání energie budoucnosti a po té uvedl reaktor do provozu. Při teplotě asi 300 000 °C proběhla termonukleární reakce lehkých jader vodíku a vznikla plazma po dobu asi 15 ms. Na obrazovce jsme pozorovali záblesk. Po skončení exkurze jsme se rychle přemístili na hlavní nádraží a rychlíkem Českých drah vrátili zpět do Ústí nad Orlicí.

Věřím, že se exkurze všem studentů líbila a některé z nich motivovala k budoucímu studiu na této fakultě.

František Kristen

26.9.2023, 9:15, 4 obrázky


obrázek 6008 obrázek 6007 obrázek 6006 obrázek 6005