Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Fyzikální exkurze žáků 1.B

Fyzikální exkurze žáků 1.B

V pátek, dne 13. října 2023, se uskutečnila pro žáky 1.B fyzikální exkurze do Pastvinské vodní elektrárny a do Muzea starých strojů v Žamberku. Žáci se shromáždili včas před hotelem Poprad, a proto jsme mohli v 7.45 hod. odjet autobusem do Pastvin. Cesta uběhla velmi rychle. Po příjezdu na hráz přehrady nás přivítala vedoucí správy přehrady z povodí Labe a krátce nás seznámila s historií stavby této kamenné gravitační přehrady. Uvedla důvody, které vedly ke stavbě tohoto vodního díla. Nejdříve jsme po schodech sestoupili do místnosti nad hladinou přehrady, kde jsme si prohlédli mechanismus zavírání kovových vrat, ovládání stavidel a regulaci průtoku vody turbínou. Zde byly také vystaveny dobové fotografie z budování přehrady. Po prohlídce jsme pokračovali po hrázi a potom sestupovali po schodech do chodby, vedoucí pod samotnou hrází (teplota 8°C) a prohlédli si přístroje na měření prosakovosti hráze, posunu hráze, tlaku vody apod. Dále jsme přešli do strojovny a prohlédli si Francisovu turbínu švédského typu společně s generátorem střídavého trojfázového proudu. Po ukončení prohlídky jsme nastoupili do autobusu a pokračovali do Žamberka do Muzea starých strojů. Tam nás přivítal průvodce, který nás seznámil s historií bývalé Vonwillerovy textilní továrny na výrobu vlněného zboží, která trvala až do roku 2006, kdy byl provoz ukončen. V tomto muzeu si žáci mohli prohlédnout expozici parních strojů, viděli za provozu i lokotraktor s rozchodem 760 mm, opravu a rekonstrukci různých parních strojů, expozici stabilních motorů, historické automobily a motocykly a expozici zpracování dřeva. Průvodce nám podrobně vše popisoval a vysvětloval. Po skončení prohlídky jsme nastoupili do autobusu a vrátili se do Ústí nad Orlicí. Věřím, že se exkurze všem líbila, neboť žáci si mohli pořídit mnoho fotografií, ptát se na cokoliv a načerpat nové poznatky. Zároveň získají hlubší vztah k technice a k přírodním vědám.

František Kristen

16.10.2023, 9:12, 8 obrázků


obrázek 6030 obrázek 6029 obrázek 6028 obrázek 6027
obrázek 6026 obrázek 6025 obrázek 6024 obrázek 6023