Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Divadlo a sbor / Naladili nás na Vánoce

Naladili nás na Vánoce

Pěvecký sbor gymnázia Vox coloris a čtyřčlenné instrumentálně vokální uskupení Sváteční ladění pod vedením Lenky Smílkové Barvínkové nás hodinovým koncertem 20. 12. v sále místní ZUŠ nádherně uvedly do vánočního času. Všem účinkujícím děkujeme.

Marek Hoffmann

20.12.2023, 20:51, 5 obrázků


obrázek 6206 obrázek 6205 obrázek 6204 obrázek 6203
obrázek 6202