Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Fyzikální exkurze 2.A do tepelné elektrárny v Opatovicích nad Labem

Fyzikální exkurze 2.A do tepelné elektrárny v Opatovicích nad Labem

Ve čtvrtek, dne 15. února 2024, se uskutečnila školní fyzikální exkurze třídy 2.A do tepelné elektrárny v Opatovicích nad Labem. Autobusem jsme odjížděli v 11.45 hod. od hotelu Poprad. Cesta nám příjemně ubíhala a ve 12.50 jsme dorazili k parkovišti tepelné elektrárny. Po vyřízení nezbytných formalit na vrátnici si nás převzal směnový mistr ing. Jiří Spolek, který nám rozdal ochranné přilby a proškolil nás o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví během exkurze elektrárnou. Dále nás seznámil s historií této elektrárny a se současným provozem a nastínil další vývoj výroby elektrické energie a teplárenství v regionu.

Nejdříve jsme navštívili velín – řídící centrum celé elektrárny – prohlédli si odběrové diagramy, výkony turbín, generátorů, rozvod teplé užitkové vody do okolních měst a vesnic. Dále jsme navštívili hlavní budovu s teplovodními kotly, turbogenerátory a transformátory vysokého napětí. Velmi zajímavé poznatky získali studenti o procesu odsiřování kouřových zplodin, výrobě sádrovce a jeho využití ve stavebnictví. Popílek a struska jsou využívány jako podklad pod silnice a dálnice. Exkurzi jsme zakončili palivovým hospodářstvím, rozmrazovacími tunely a skládkou uhlí.

Věřím, že tato exkurze umožnila žákům vidět na vlastní oči celý komplex budov této velké tepelné elektrárny a přinesla jim mnoho nových poznatků o úpravě uhlí, výrobě elektrické energie a užitkové vody k vytápění sídlišť, bytů a prohlédnout si zblízka teplovodní kotle, turbogenerátory a velké množství technologických zařízení.

František Kristen

20.2.2024, 9:19, 1 obrázek


obrázek 6335