Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Soutěže a olympiády / Biologická olympiáda - krajské kolo kat. B

Biologická olympiáda - krajské kolo kat. B

Sára Šumová (6. B) dělila 20. místo, Viktorie Tomanová (1. A) se umístila na 27. místě. Obě zakusily náročnost soutěže, ale i zajímavost a nevyčerpatelnost biologických témat.

Pavel Holásek

10.4.2024, 15:21