Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Milí žáci, vážení rodiče,

Milí žáci, vážení rodiče,

začínáme další školní rok, který bude snad klidnější než ten minulý. Novou maturitu jsme si již vyzkoušeli, odpadá tedy letos trauma z podzimního průběhu její generálky i vlastního konání ostré maturity. Navíc pan ministr slibuje její zjednodušení. Novou formu přijímacích zkoušek jsme také zvládli, nové třídy máme naplněné.

Vlastní výuka má svá zajetá pravidla, která se až na drobnosti nemění. Podle nového školního vzdělávacího programu bude už učit 10 tříd, pouze maturanti jedou podle staré učební dokumentace. Ve škole došlo k jedné personální změně, po devatenácti letech skončil dlouholetý zástupce školy, pan Milan Plocek, za jeho činnost organizační i pedagogickou jsme mu ne konci minulého roku poděkovali. Nastupuje nový kolega s aprobací matematika – fyzika, pan Václav Motyčka.

Během prázdnin jsme provedli výměnu podlahových krytin ve čtyřech třídách a ve spojovacím krčku mezi tělocvičnou a hlavní budovou, dvě třídy jsou nově vymalované. Obojí přispěje ke zlepšení prostředí, ve kterém se žáci a učitelé pohybují.

Přeji všem žákům naší školy, učitelům i těm, kteří zajišťují její provoz, aby tento školní rok byl klidný, pohodový, abychom byli zdraví, do školy chodili rádi a abychom s výsledky naší práce byli, každý ze svého pohledu, spokojeni.

Miloslav Chvátil, ředitel školy

31.8.2011, 14:07