Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Jak jsem viděl letošní školní rok

Jak jsem viděl letošní školní rok

Byl to opravdu zvláštní rok. Při mém věku a kantorských zkušenostech by mě už nemělo tolik věcí překvapovat, leč. Nová maturita nás provázela od 1.září, nejprve přípravou a průběhem maturitní generálky, už to znamenalo značné organizační zatížení, papírování a učení se nových skutečností a postupů. A co teprve vlastní maturita, letos neobvykle dlouhá – od 18.dubna s přestávkami do 20.června. Ta byla tak proorganizovaná, složitě koncipovaná, že třeba itinerář průběhu maturity pro ředitele čítal 105 stran. Tam bylo vše, snad i to, kdy můžu jít na záchod. Těch papírů, které po jednom přečtení šly do sběru! Těch hodin strávených učiteli na tvorbě pracovních listů na češtinu či jazyky! Opět na jedno použití. Náklady na studenta se blížily tisícovce korun českých. A co teprve maturanti, když na své výsledky museli čekat tak dlouho, souběžně dělat přijímačky na školy vysoké a doufat, že 20.6. dostanou maturitní vysvědčení s úspěšnými výsledky. Snad se nám na škole podařilo vytvořit takovou atmosféru, aby maturanti v nových podmínkách mohli maturovat v klidu a pohodě.

Jsem pro státní maturitu, jen bláhový manažer by nechtěl zpětnou vazbu, srovnání. Ale podstatně kratší a formálně jednodušší. A ukončenou před přijímacími zkouškami na vysoké školy.

Druhou zvláštností bylo přijímací řízení, letos jinak provedené. A navíc v atmosféře obav, abychom měli po jeho skončení naplněné třídy. Nakonec se nový model osvědčil, je na něm co vylepšovat, ale zdá se být spravedlivější. Potěšilo mě už po termínu přihlášek, že o naši školu je zájem, a pochopitelně mě potěšily i plné třídy budoucí primy i prváku.

A tak nakonec obě zvláštnosti letošního školního roku – nová maturita a nové přijímačky dopadly pro naši školu docela dobře.

Jinak to byl rok pro naši školu navíc narozeninový – před 65 lety bylo gymnázium v Ústí nad Orlicí založeno, na jeho konci jsme si výročí připomněli. Tradičně jsme odměnili úspěšné reprezentanty školy v mnoha soutěžích a olympiádách, letos bylo neobvykle mnoho postupů do celostátních kol, výborný dramatický kroužek připravil báječná představení nejen ústeckou veřejnost, uspořádali jsme výstavu výtvarných prací našich žáků ETC.

Byl to opravdu zvláštní rok. A nakonec si říkám, pro naši školu to byl dobrý rok. Kéž by tomu tak bylo i v letech dalších…

Miloslav Chvátil, ředitel školy

30.6.2011, 14:11