Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Škola / Volby do Školské rady Gymnázia Ústí nad Orlicí

Volby do Školské rady Gymnázia Ústí nad Orlicí

Do tříčlenné Školské rady byli zvoleni:

  • za pedagogický sbor školy – Mgr. Pavel Holásek
  • za rodičovskou veřejnost – Ing. Marek Kraj
  • za zřizovatele je navržen Mgr. Jiří Holubář (musí ještě schválit Rada Pardubického kraje)

Miloslav Chvátil, ředitel školy

15.12.2011, 10:47