Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Chemická exkurze

Chemická exkurze

Studenti třetích ročníků semináře z chemie navštívili přírodovědeckou fakultu UP Olomouc – katedru biochemie a analytické chemie. Zajímali nás především přístroje na stanovování kvantity či kvality vzorku. Byly nám nabídnuty i nové obory, které fakulta otevírá a možnosti studia na přírodovědné fakultě.

Lenka Janyšová

6.2.2012, 9:17, 3 obrázky


obrázek 345 obrázek 344 obrázek 343