Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Soutěže a olympiády / Komenský a my

Komenský a my

10. ročník celostátní literární a historické soutěže Komenský a my

Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš.

Kategorie B

1. Anna Ludvíčková (2.B)

  • čestné uznání – Dorota Leschingerová (3.B)

Kategorie C

Studenti soutěží prostřednictvím literárních prací na zadané téma.

1. Karel Martinec (8.B)

3. Petr Buben (1.A)

  • čestné uznání – Veronika Kotlantová (8.B)

Všem soutěžícím děkujeme za výbornou reprezentaci školy a oceněným k jejich úspěchu blahopřejeme.

Jiřina Doležalová

10.4.2012, 9:37