Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Exkurze na jádro a plazma

Exkurze na jádro a plazma

26. března 2012 se studenti třetích ročníků, semináře z fyziky, zúčastnili s panem profesorem Kristenem exkurze do Prahy. Naším cílem byla návštěva výukového jaderného reaktoru Vrabec a poté tokamaku Golem. Cestovali jsme ranním vlakem. Metrem a autobusem jsme se přesunuli do Tróje na Matematicko-fyzikální fakultu ČVUT. Tam se nás ujal jeden z pracovníků. Než nás pustil do střeženého prostoru, otázal se, zda některá z dívek není těhotná (to by tam nesměla), zkontroloval čísla našich občanských průkazů a některým z nás připnul na žluté pláště dozimetry. A pak už jsme dle průvodcových slov „postupovali do vozu v zájmu rychlého provozu.“ Prohlédli jsme si tedy první kompletně číslicově řízený jaderný reaktor na světě (spuštěn v prosinci 1990), který je ovšem využíván pouze pro studijní účely. Pán nám ukázal nádobu reaktoru (vyrobenou Škodou Plzeň) s palivovými i regulačními tyčemi a moderátorem, objasnil princip a vůbec poskytl velmi poutavý výklad. Dokonce nasimuloval situaci, kdy se rozpad jader vymkne kontrole a musí zasáhnout havarijní tyče. Největší atrakcí však byla výstupní kontrola na detektoru povrchového zamoření, zda nejsme příliš kontaminováni radioaktivním zářením. K našemu velkému zklamání jsme však byli úplně v pořádku a mohli se tramvají přesunout z Vrabce na Golema. Dorazili jsme na Staré Město na FJFI ČVUT, kde se nás ujala sympatická mladá dáma. Zavedla nás ovšem již do méně sympatických prostor. Prošli jsme kolem popelnic a vecpali se do malé místnosti, jejíž většinu zabíral onen záhadný tokamak zvaný Golem, magnetická nádoba pro udržení vysokoteplotního plazmatu a umělé zažehnutí termonukleární reakce. Po prohlídce zařízení jsme v dusné třídě ještě vyslechli přednášku (doprovázenou projekcí), která nám objasnila, jak vlastně funguje. A po krátkém rozchodu na Václavském náměstí jsme se usadili do vlaku a cestou do Ústí vstřebávali nové vědomosti a snažili se uchovat vzpomínky, protože to, co jsme viděli ten den, už zřejmě nikdy neuvidíme.

Jarmila Janáková, 7. B

30.4.2012, 12:01, 10 obrázků


obrázek 410 obrázek 409 obrázek 408 obrázek 407
obrázek 406 obrázek 405 obrázek 404 obrázek 403
obrázek 402 obrázek 401