Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Projekty / Pokračujeme ve školním projektu Kras a pseudokras

Pokračujeme ve školním projektu Kras a pseudokras

Prázdniny k malé radosti studentů skončily. Kromě začátku běžné školní výuky však přináší podzim našim studentům řadu dalších aktivit, které jim umožní školní lavice opět alespoň na chvíli opustit. V rámci projektu Kras a pseudokras proběhne několik exkurzí do zajímavých míst Čech a Moravy. Více informací budete pravidelně nacházet v příslušné rubrice webových stránek Projekty – Kras a pseudokras.

Hynek Skořepa

4.9.2012, 9:20