Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studenti / Jan Mareš - Mladý talent 2012

Jan Mareš - Mladý talent 2012

Blahopřejeme!!!

Hodnotící komise Pardubického kraje vybrala pro ocenění Mladý talent 2012 v humanitním oboru našeho septimána Jana Mareše.

Honza byl nominován za pravidelnou účast v historických soutěžích. Od roku 2008 se každoročně účastní česko-slovenské soutěže „Co víš o československých legiích?“. Počínaje rokem 2009 se dostal vždy na stupně vítězů (2. místo 2012, 3. místo 2011, 1. místo 2010, 3. místo 2009). Navíc byl v minulých dvou letech členem úspěšného tříčlenného družstva (spolu s Lucií Kalouskovou a Janem Procházkou) na celostátní historické soutěži v Chebu (7. a 8. místo ze 70 gymnázií).

Kromě Honzy Mareše byli na cenu Mladý talent 2012 nominováni další dva žáci:

Anna Ludvíčková (3.B) byla navržena za pravidelnou velmi úspěšnou účast v literárních a vědomostních soutěžích. V letech 2011 a 2012 vynikla v soutěžích Komenský a my, Pardubický pramínek, Pardubické střípky.

Jan Petržílek (8.B) si vysloužil nominaci za opakovaná vítězství v krajském kole biologické olympiády (4 vítězství v řadě od roku 2009) a za umístění v krajských kolech olympiády chemické (3. místo 2012, 2. místo 2011, 5. místo 2010, 1. místo 2009)

Marek Hoffmann

3.10.2012, 22:02