Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Projekty / "Šablony" naplno běží od 1.9.2012

"Šablony" naplno běží od 1.9.2012

Naše škola úspěšně prošla žadatelským procesem a získala dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „EU peníze středním školám“.

Přípravy projektu začaly již na jaře 2012. Po splnění všech kritérií a podmínek jsme se na konci léta stali příjemci dotace ve výši kolem 1,2 milionu Kč, která bude využita jednak na odměny učitelům – autorům vzdělávacích materiálů, ale hlavně na materiální vybavení, což škole umožní nakoupit pomůcky a jiné materiální prostředky v hodnotě téměř 750 tisíc Kč. Doba trvání projektu je nastavena na dva roky, tj. od 1.9.2012 do 31.8.2014.

Cílem a hlavním předmětem projektu je tvorba inovovaných vzdělávacích materiálů a odučení individualizovaných vyučovacích hodin. Hodiny i materiály zapadají do tzv. šablon, kterých je celkem osm a škola si z nich vybírá dle svých priorit popsaných v projektovém záměru. Naším záměrem je ve škole odučit 128 vyučovacích individualizovaných hodin matematiky a pro naše studenty vytvořit celkem 684 nových vzdělávacích materiálů v nejrůznějších předmětech a tématických oblastech.

Za rok 2012 jsme již stihli odučit 28 hodin, vytvořit 75 vzdělávacích materiálů a nakoupit materiální vybavení školy za zhruba 200 tisíc Kč.

Toto je zatím k „šablonám“ vše, průběžně budeme doplňovat další aktuality.

Vývoj projektu můžete sledovat na samostatné stránce Projekty – EU peníze školám, kde je také průběžně doplňována tabulka vytvořených DUM (digitálních výukových materiálů).

Petr Borovička, koordinátor projektu

21.12.2012, 9:19