Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Soutěže a olympiády / Jan Mareš skončil v mezinárodní soutěži na prvním místě

Jan Mareš skončil v mezinárodní soutěži na prvním místě

Od ledna do června letošního roku probíhala v České a Slovenské republice historická a zároveň literární soutěž „Co víš o československých legiích – Čo vieš o československých légiách?“ Již dvanáctý ročník této akce pro žáky škol základních (I. kategorie) i středních (II. kategorie) vyhlásilo občanské sdružení Odkaz legionářů odboje v naší vlasti pod záštitou JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihočeského kraje.

Ústí nad Orlicí ve vědomostním klání reprezentoval již ostřílený harcovník Jan Mareš, student septimy místního gymnázia, kterého si díky účasti v historických soutěžích všimla i hodnotící komise Pardubického kraje a v letošním roce mu udělila ocenění Mladý talent 2012. Ve vědomostním utkání na téma legie Honza uplatnil své četné zkušenosti získané v předchozích letech (soutěžil totiž pravidelně od r. 2008 a od r. 2009 se umisťoval na stupních vítězů), díky čemuž se v mezinárodní konkurenci umístil na prvním místě.

Soutěž samotná se skládala ze tří kol: ve školním klání jej čekal vědomostní test složený z 20 otázek, ve druhém psal vlastní úvahu na téma Odkaz generála Všetičky. Díky výsledkům obou částí postoupil i do kola závěrečného. A na jaké otázky Honza odpovídal? Měl třeba jmenovat všechny členy Československé národní rady, určit, kde proběhla nejslavnější bitva čs. vojska na východě Evropy (i s dodatkem, kterému státu dnes toto území náleží), uvést, odkdy se čs. vojsku v zahraničí začalo říkat Československé legie, zda v legiích bojovali i Srbové, zda jsou někteří vojáci pochováni i v Japonsku atd.

Magdaléna Kovářová

31.8.2013, 21:20