Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Soutěže a olympiády / Olympiáda ruštiny

Olympiáda ruštiny

Ve středu 15. ledna proběhlo školní kolo olympiády ruského jazyka. Tentokrát se účastnili studenti ze třetích ročníků a mimo soutěž si přišly „popovídat“ i dvě budoucí maturantky. V komisi zasedla kromě vyučujících ruštiny i Táňa Brzhezytska ze 6.B, pro kterou je ruština mateřským jazykem. Na 1. místě se umístila Šárka Cvrkalová ze 3.A, 2. místo obsadil Adam Kříž ze 7.B a 3. místo získala Veronika Kličková ze 7.B.

Lenka Pražáková, Dominika Holubářová

16.1.2014, 8:07, 1 obrázek


obrázek 1061