Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Tři studentky septimy o simulační hře

Tři studentky septimy o simulační hře

Michaela Krejčí: Vždy se mohu nějak angažovat v tom, co se v našem městě děje
Simulační hru o komunální politice bych mohla sáhodlouze popisovat, ale myslím, že zcela postačí stručné vyjádření: hra byla skvělá a přínosná.
Velice se mi líbilo, že informace nám nebyly podávány formou nudné přednášky, ale sami jsme je ve skupinkách shromažďovali a následně pomocí vytvořených posterů prezentovali. Také mě zaujala spolupráce se skutečnými zastupiteli – dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, třeba i ze zákulisí politiky.
Při prosazování vlastních návrhů na nějaké změny v našem městě jsme se pak přesvědčili, že nic není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. To, co jedni vidí jako zcela nepostradatelné, druzí mohou chápat jako hloupost. Ale neměli bychom si zoufat. Jak nám při našem hraném zasedání sám pan starosta řekl: „Nevěšte hlavu, nikdy se nezavděčíte každému.“
Osobně jsem si z dvoudenního programu odnesla poučení, že vždy se mohu nějak angažovat v tom, co se v našem městě děje.

Tereza Hrudová: Už vím, že každý názor je důležitý a musí být slyšen
I přes obavy, se kterými jsem se do simulační hry hlásila, odcházím s obrovským množstvím nově nabytých zkušeností, týkajících se komunální politiky a politiky obecně.
I když program trval pouhé dva dny, musím přiznat, že jsem se naučila víc než dost. Paniku a roztřesený hlas při vystupování před lidmi příště nechám doma, protože už vím, že každý názor je důležitý a musí být slyšen.
Najednou si uvědomuji, jak těžce se přesvědčují skupiny s rozdílnými názory, jak důležité je táhnout za jeden provaz a vědět, co přesně chci dokázat, za čím chci jít.

Kristýna Hrochová: Naše plány pobavily i samotné zastupitele
Příjemně mě překvapila skvělá organizace a připravenost autorů, díky které jsme ani nedostali prostor vyrušovat, nedávat pozor, a zároveň jsme si společně užili spoustu legrace. Ne, že bychom zlehčovali vážnost témat, ale sami jsme zjistili, že možnost uskutečnění našich návrhů je spíše úsměvná.
Jelikož jsem měla možnost seznámit se i s rozpočtem města, změnila jsem na mnohé pohled a začala nahlížet na naše město více realisticky. Ať už sportovní hala, kyvadlová doprava, alternativní školství či zateplení naší školy – to vše v nejbližší době nepřipadá v úvahu a naše plány pobavily i samotné zastupitele.
Nechci kritizovat pondělní zasedání (ani nemohu: nejsem seznámená se všemi problémy a plány), ale z pohledu studentky, která plánuje v tomto městě nadále žít, mohu tvrdit, že žádné velké a překotné změny se bohužel nechystají. Teď nemluvím o neustále omílané Perle, jež je teď takovou nadějí, a já pevně věřím, že její prostory budou využity správně a efektivně. Mohu soudit i podle reakcí samotného pana starosty a zastupitelů, kteří nám občanům chtějí vyjít vstříc a vyhnout se podobným nepříjemnostem jako s Kociánkou. Věřím, že tento projekt městu vyjde a těší mě, že město bralo ohled na naše názory.

Zpracoval Jakub Brdíčko

18.2.2014, 10:48, 15 obrázků


obrázek 1116 obrázek 1115 obrázek 1114 obrázek 1113
obrázek 1112 obrázek 1111 obrázek 1110 obrázek 1109
obrázek 1108 obrázek 1107 obrázek 1106 obrázek 1105
obrázek 1104 obrázek 1103 obrázek 1102