Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Škola / Nová multimediální učebna výpočetní techniky

Nová multimediální učebna výpočetní techniky

Od 1. září 2007 má naše gymnázium moderní multimediální učebnu výpočetní techniky (18 počítačů, 34 míst pro žáky, dataprojektor a brzy i interaktivní tabule). Oproti minulosti může školní výukový software pro různé předměty nyní využívat celá třída. Největší radost z úspěšného dokončení projektu má asi séf sekce výpočetní techniky, Miroslav Janyš, který celý projekt pečlivě připravoval a vedl, vybudoval vyspělou počítačovou síť a učebnu zprovoznil.

Umístění nové učebny do hudebny vyvolalo vlno stěhování a úprav. Hudebna se přesunula o patro výš do jazykové učebny a pro výuku cizích jazyků vznikly dvě nové komorní učebny pro půlené třídy jednak v bývalé sborovně a také v dnes již bývalé internetové pracovně studentů.

Náklady: téměř 500 tisíc korun, spoluinvestoři škola a město. Dodavatelé: firma Elektro Sychra (rozvody), Klassa plus s.r.o. (nábytek, dataprojektor), Michal Bedrníček (malířské práce).

Petr Borovička

1.9.2007, 13:11