Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Školní fyzikální exkurze na ČVUT v Praze

Školní fyzikální exkurze na ČVUT v Praze

V úterý dne 18. března 2014 se uskutečnila školní fyzikální exkurze studentů Semináře z fyziky ze 3.A a 7.B na fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. V dopoledních hodinách nás přijal na této fakultě, na katedře fyziky plazmatu ing. Svoboda, Ph.D., který nás podrobně seznámil s termonukleárním reaktorem Tokamak Golem, se způsoby a možnostmi vzniku plazmatu a technickým zajištěním – získání vysokého stupně vakua, elektromagnetického ohřevu plynu, využití supravodivých magnetů a získání vysokonapěťového elektrického výboje. Potom následovaly 3 úspěšné zkoušky nastartování termonukleární syntézy lehkých jader vodíku při teplotě asi 350 000 K.

V odpoledních hodinách jsme zavítali do Holešoviček – Tróje, kde nás přijal ing. Sedelbauer, který nás seznámil s jaderným reaktorem VR-1, společně s technickým pracovníkem dr. Starým spustili tento jaderný reaktor a předvedli nám zajímavé experimenty a měření, která vyhodnocovaly počítače.

Exkurze byla velmi poutavá,časově náročná, ale přínosná pro výuku studentů a jejich další profesní orientaci směrem k vysokým školám.

František Kristen

1.4.2014, 21:28, 1 obrázek


obrázek 1142