Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Fyzikální exkurze

Fyzikální exkurze

Součástí výuky fyziky na gymnáziu v Ústí nad Orlicí jsou také exkurze do vybraných závodů a elektráren v regionu Pardubického kraje.

V úterý 16.10.2007 se uskutečnila fyzikální exkurze 2.A Gymnázia Ústí nad Orlicí do tepelné elektrárny Opatovice nad Labem.

Tepelná elektrárna Opatovice nad Labem je od 1.5.1992 součástí energetické společnosti International Power Holdings B.V., sídlící v Nizozemí a je součástí britského energetického koncernu IPR. Tato elektrárna vyrábí nejen elektrickou energii, ale také zásobuje teplou vodou Hradec Králové, Pardubice, Lázně Bohdaneč a Chrudim.

Elektrárna Opatovice je rozdělena do 6 bloků.Každý blok obsahuje jeden kotel a jednu turbínu. Všech 6 kotlů je vysokých 35 m a jejich výkon činí 178 MWt, což představuje výrobu 250 tun páry za hodinu. Výstupní pára z kotle má teplotu 530 °C a tlak 9,5 MPa.

Během exkurze jsme si prohlédli skládku uhlí, dopravu a manipulaci s palivem, kotelnu, strojovnu a její příslušenství. S velkým zájmem jsme si prohlédli odsiřovací zařízení tepelné elektrárny, výměníkovou stanici a rozvody tepla.

Exkurze byla vhodným a názorným doplněním výuky tepla na gymnáziu.

František Kristen

16.7.2007, 17:42