Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Školní fyzikální exkurze

Školní fyzikální exkurze

Ve čtvrtek 5. června 2014 jsme uspořádali pro studenty 3.B a skupinku studentů semináře z fyziky ve 3.ročníku exkurzi do tepelné elektrárny Opatovice nad Labem a dále do malé vodní elektrárny „Hučák“ v Hradci Králové.

Po úvodním přivítání a proškolení z bezpečnosti a chování v provozu během exkurze jsme dostali ochranné helmy a za doprovodu vedoucího směnového mistra pana Benady procházeli postupně jednotlivými provozy tepelné elektrárny-vykládkou a úpravnou uhlí, vysoušením uhlí, spalováním uhlí v teplovodních kotlích, výrobou přehřáté páry až po výrobu elektrické energie v turboalterná­torech.

Součástí exkurze byla i prohlídka odsiřovacího zařízení, elektrostatických filtrů, transformovna, rozvodna vysokého napětí a využití odpadních produktů z elektrárny.

Po skončení exkurze jsme jeli do Hradce Králové na prohlídku malé vodní elektrárny „Hučák“ na Labi. Nejdříve jsme si prohlédli expozici obnovitelných zdrojů energie pod odborných výkladem, a potom navštívili strojovnu a technickou část vodní elektrárny.

Věřím, že obě exkurze byly pro studenty velmi poučné a poslouží jim v dalším studiu nejen fyziky, ale i ostatních přírodních věd.

František Kristen

9.6.2014, 7:52, 2 obrázky


obrázek 1251 obrázek 1250