Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Fyzikální exkurze seminaristů na PřF MU Brno

Fyzikální exkurze seminaristů na PřF MU Brno

Ve čtvrtek 16. června 2014 se přírodovědně zaměřená skupinka studentů ze třetích ročníků rozjela do Brna, aby zde navštívila Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity. Zde na nás čekal odborný tým, který nás zasvětil do tajů fotochemie. Nejdříve jsme se zúčastnili přednášky od jednoho z místních profesorů, kde jsme si vysvětlili základní pojmy a principy. Pak nás uvítala čtyři různá stanoviště, která jsme po malých skupinkách procházeli. Měli jsme možnost vidět měření vlnových délek různě barevných záření, zkusit si syntézu fluoresceinu, odhalit rozdíl mezi fosforencí a fluorescencí, prohlédnout si laboratoř laserové spektrometrie apod.

Ke konci naší návštěvy jsme prošli interaktivní výstavu „Dotkni se vědy“ umístěnou v prostorách Univerzitního Kampusu Bohunice. V první části výstavy jsme se dozvěděli informace o historii vědeckých objevů a osobností univerzity. V druhé části byly umístěny informace o tématech a oblasti, kterým se věnují současní univerzitní vědci. V poslední části jsme se přesunuli na venkovní prostranství, které je tvořeno směsicí interaktivních her a exponátů.

Obě části pro nás byly velmi poučné a odnesli jsme si z nich mnoho poznatků. Dovolila bych si mluvit za všechny studenty – velmi oceňujeme exkurzi, která se neskládá pouze z mluveného výkladu, ale na vlastní oči můžeme vidět, jak teoretické poznatky, o nichž se dovídáme nejen ve škole, fungují v praxi.

Petra Čermáková

16.6.2014, 12:50, 3 obrázky


obrázek 1254 obrázek 1253 obrázek 1252