Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Stužkovací ples 2007

Stužkovací ples 2007

Stužkovací ples gymnázia je jedním z velmi příjemných, přesto organizačně náročných vrcholů školního roku. Hlavními organizátory jsou studenti a třídní učitelé maturitních ročníků, na akci se vždy podílejí i třetí ročníky a celá akce je zaštítěna Gymnáziem Ústí nad Orlicí, resp. Společností rodičů a studentů. Ples se samozřejmě těší obrovskému zájmu rodičů studentů, ale také absolventů. Během slavnostní části večera jsou studenti šerpováni z rukou svých třídních a vedení školy. Pamětní list a mnohé fotografie jim pak budou navždy připomínat jejich spolužáky v ročníku i profesory, kteří je učili.

Letošní stužkovací ples proběhl v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí v pátek 16. listopadu 2007 od 19 do 01 hodin. Každá z maturitních tříd 4.A a 8.B (třídní Petr Borovička a Věra Nováková) se představila svým náročným a velmi zdařilým předtančením, po kterém následoval velkolepý nástup a ceremonie šerpování, tedy předávání šerp s nápisem Maturant 2008. Pak se tančilo a tančilo, nejprve profesorské sólo a rodičovské sólo a potom volná zábava za doprovodu výborné hudební skupiny Maruščiny jahody.

Losování hlavních cen tomboly proběhlo na pódiu kolem půl desáté. Nová legislativa celou tombolu poněkud zkomplikovala. To například znamenalo, že každý musel pochopit, že číslo na jeho lístku různé barvy neodpovídá číslu předmětu výhry, ale že k cenám bude přiřazeno losem.

O klidný průběh plesu se spolehlivě starala hlídací agentura Vidocq, která vyprovázela poslední tanečníky kolem druhé hodiny ranní.

Klobouk dolů před nasazením a úsilím, které oba maturitní ročníky investovaly do příprav tohoto plesu. Budiž jim úspěšný ples odměnou! A velké a upřímné díky všem organizátorům!

Petr Borovička

17.11.2007, 7:51, 10 obrázků


obrázek 111 obrázek 110 obrázek 109 obrázek 108
obrázek 107 obrázek 106 obrázek 105 obrázek 104
obrázek 103 obrázek 102