Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studium / STUDENTI OBHAJUJÍ ODBORNÉ PRÁCE ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD

STUDENTI OBHAJUJÍ ODBORNÉ PRÁCE ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD

Společenskovědní seminaristé ve svém posledním letošním semináři seznamují všechny spolužáky s výsledky celoročního bádání, odpovídají na zvídavé dotazy a také snášejí i trochu kritiky.

V tomto školním roce opět převažovala témata nějak související s psychologií. Přitom nejvíc se studenti zajímali o význam rodiny. Markéta Kovářová zkoumala touhy gymnazistů vstoupit do manželství. Barbora Hordějčuková jejich ochotu přivést na svět dítě. Lucie Kotlantová zase zjišťovala, jak moc se rodiče věnují přípravě dětí na vyučování v první a ve druhé třídě ZŠ. Kristýna Drábková se dětí vyptávala, jak si představují smrt. Nikola Honzová podrobně popsala, jak moc se syndrom vyhoření týká žen na rodičovské dovolené.

Některé práce si můžete přečíst také v příloze ve formátu pdf.

Anotace zveřejněných prací:

Markéta KOVÁŘOVÁ: Společnost a manželství v 21. století Práce se zabývá vývojem postojů k manželství a faktory, proč lidé do něho vstupují. Autorka došla k závěru, že současná společnost stále přikládá manželství vysokou hodnotu. Zjistila, že u studentů gymnázia převažují povětšinou konzervativní postoje, zhruba polovina gymnazistů se chce určitě vdát nebo oženit.

Barbora HORDĚJČUKOVÁ: Motivace a demotivace k rodičovství Cílem práce bylo zjistit, jaká je motivace současné ženy k mateřství. Zjistila, že ženy nemají strach, že by se o dítě nedokázaly postarat nebo mu nebyly dostatečným příkladem. Došla k překvapivému závěru, že mnoho žen nepovažuje dítě za přítěž ve své profesi.

Jan PECHÁČEK: Proces odpuštění a smíření v rovině interpersonálního vztahu Práce odpovídá na otázky, kde a jak se probouzejí křivdy, co způsobují a jak je můžeme řešit. Neoprávněné zášti ztěžují život nám i okolí. Podle autora je tedy nutné vyjít druhému vstříc s pokáním za vlastní chybu a nabídkou smazání vzájemného dluhu.

Jakub Brdíčko

21.6.2015, 14:50, 3 soubory

Soubory ke stažení

Manzelstvi-v-21st.pdf1098.8 kB3545 stažení
Motivace a demotivace k rodičovství.pdf743.4 kB3574 stažení
Proces odpuštění a smíření.pdf447.8 kB3124 stažení