Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studenti / Gymplák zabojoval. A získal pátou příčku

Gymplák zabojoval. A získal pátou příčku

Časopis Gymplák usiluje o svou prestiž nejen mezi vámi, čtenáři, ale i u odborníků. Důkazem toho může být účast našeho studentského magazínu v celostátním kole soutěže „Školní časopis roku“, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo 1. prosince v prostorách Střední školy polytechnické v Brně.

Redakci Gympláka zastupovali tři studenti, jmenovitě Markéta Popelářová, Petr Janota a Kristýna Kubištová a z moravského velkoměsta jsme si dovezli krásné páté místo. Tímto bychom také chtěli srdečně poděkovat milému počasí, které se minulý rok při stejné příležitosti obrátilo proti všem nadějným novinářům a způsobilo, že jsme se dostali na místo vyhlášení s několikahodinovým zpožděním (mrzlo, až praštělo, a dráhy byly ochromeny zamrzlými trolejemi). Tím jsme bohužel přišli o možnost zúčastnit se připravených žurnalistických workshopů. Letos už se nad námi počasí slitovalo, a tudíž jsme se i přes menší problémy s brněnskou městkou hromadnou dopravou (nastoupili jsme do správné linky šaliny, ovšem na opačnou stranu) dostali na cílové místo včas.

A co všechno jsme si z Brna přivezli? Skvělé poznatky od pana Michala Žáka, jenž nás na své přednášce seznámil s nejčastějšími gramatickými chybami, kterých se spisovatelé a novináři dopouštějí. Pan Robert Kostner se s námi také podělil o to, v čem spočívá umění tvorby příběhů. Mimo teoretické znalosti jsme však získali i přesvědčení a jistotu, že čas věnovaný psaní do školního časopisu se rozhodně vyplácí. Podle počtu účastníků, kteří přijeli do Brna na vyhlášení stejně jako my, jsme také usoudili, že naše snaha není zdaleka ojedinělá a máme v republice velkou konkurenci. A mimo to vše jsme stejně jako minulý a předminulý rok byli obdarováni bagetami a různobarevnými “pitíčky”. Zkrátka slavnost, jak se patří.

Zdali si ocenění v celostátním kole zasloužíme i příští rok, můžete momentálně posuzovat i vy. Před pár dny nám pod rukama vzniklo prosincové číslo Gympláka s velmi různorodým obsahem.

Markéta Popelářová

22.12.2015, 8:30, 1 obrázek


obrázek 1811

Školní časopis roku