Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studenti / FYBICH - nový ročník vzdělávacího projektu

FYBICH - nový ročník vzdělávacího projektu

CO JE FYBICH?

Projekt FYBICH je vzdělávací program holdingu Contipro v oborech fyziky, biologie a chemie. Jeho cílem je představit mladým lidem vědu, jako možnou perspektivu jejich budoucnosti. Snaží se přiblížit studentům moderní vědní obory a jasně ukázat propojenost teoretických znalostí s konkrétními aplikacemi ve výzkumných a vývojových laboratořích a následné zhmotnění získaných poznatků ve formě průmyslových výstupů.

STRUKTURA PROJEKTU

Přednáškové bloky – 8× ročně vždy v sobotu – biologický a chemicko-fyzikální směr – registrace na www.fybich.cz nebo fybich@contipro.com

Vědecko-výzkumná praxe – pro vybrané talentované a motivované studenty – spolupráce na významných projektech laboratoří holdingu – přihlášky vždy v září na www.fybich.cz

Letní škola – týdenní pobyt s odborným i volno-časovým programem – certifikát za absolvování kurzu – předběžné registrace na fybich@contipro.com

Marek Hoffmann

12.9.2016, 13:43