Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Školní fyzikální exkurze do Pastvinské elektrárny a Muzea starých strojů v Žamberku

Školní fyzikální exkurze do Pastvinské elektrárny a Muzea starých strojů v Žamberku

V úterý dne 4. října 2016 se uskutečnila školní fyzikální exkurze žáků 2.B a 3.B do údolní Pastvinské vodní elektrárny. Provázející instruktorka seznámila žáky s historií výstavby této údolní nádrže, s budováním hráze a strojovny. Měli jsme možnost vidět elektrárnu za provozu, kdy i při nižším stavu vody v jezeře pracoval hydroalternátor elektrárny na plný výkon. Prohlédli jsme si také vnitřek hráze a strojní systém uzavírání ocelových vrat při úpatí hráze.

Pastvinská údolní přehrada, vybudovaná v letech 1933 – 1938, sloužila původně jako přečerpávající elektrárna švédského typu na Divoké Orlici v době energetických špiček. Přehradní jezero o ploše 110 ha má délku 7 km. Gravitační oblouková hráz má délku 193 m a výšku hráze od základů téměř 43 metrů. Francisova turbína je upevněna vertikálně a hřídelí spojena s rotorem alternátoru. Na lopatky turbíny dopadá každou sekundu 12 m3 vody a výkon turbíny je 2,7 MW.

Po skončení prohlídky jsme odjeli autobusem do nedalekého Žamberka k prohlídce Muzea starých strojů. Žáci obdivovali rozměry, technické provedení i funkci parních strojů, parních válců, lokomotiv i parních pluhů. Řada exponátů se restauruje ve zdejších dílnách, některá strojní zařízení jsou plně funkční.V prvním poschodí jsou vystaveny malé parní stroje, diesel-elektrické centrály, tkalcovské stavy, historické motocykly, automobily a další zařízení.

I přes nepříznivé počasí si žáci odnesli mnoho nových poznatků z oblasti energetiky, konstrukce a využití parních strojů a dalších technických zařízení.

František Kristen

12.10.2016, 9:00, 4 obrázky


obrázek 2274 obrázek 2273 obrázek 2272 obrázek 2271