Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Fyzikální exkurze studentů 2.A do tepelné elektrárny Opatovice nad Labem

Fyzikální exkurze studentů 2.A do tepelné elektrárny Opatovice nad Labem

V pondělí dne 14.11.2016 se uskutečnila školní fyzikální exkurze studentů 2.A do tepelné elektrárny Opatovice nad Labem. Autobusem jsme odjeli v 7.30 hod. od hotelu Poprad a přibližně v 8.45 hod. jsme vystupovali před areálem tepelné elektrárny v Opatovicích nad Labem.Na vrátnici nás již očekával směnový mistr a hlavní technolog ing. Benada. Po úvodním přivítání a proškolení z BOZP jsme dostali ochranné přilby a vyslechli důležité informace o elektrárně.

Elektrárna Opatovice nad Labem je kogenerační uhelná elektrárna se svorkovým výkonem 363 MW a tepelným výkonem 698 MW. Kromě výroby elektřiny dodává elektrárna teplo do Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi a okolních vesnic. Ke kombinované výrobě elektrické a tepelné energie používá šest parních kotlů s práškovým spalování, tři kondenzační, dvě odběrové a jednu protitlakovou turbínu. Průměrná spotřeba hnědého uhlí za 24 hodin je 5 000 tun.

Nejdříve jsme si prohlédli rozvodnu a transformovnu vysokého napětí, dále řídící velín, zajišťující chod elektrárny, teplovodní kotle, turboalternátory, uhelné drtiče s pásovými dopravníky, odsiřovací zařízení, elektrostatické filtry, absorbéry kouřových plynů, vykládací a rozmrazovací boxy železničních vagónů a skládku 350 000 tun uhlí.

Náš průvodce se snažil studentů vyčerpávajícím způsobem přiblížit výrobu elektrické energie z hnědého uhlí a zároveň kladl důraz i na ochranu ovzduší a čistotu vody, vypouštěné z elektrárny do Labe. Instalací nejmodernějšího odsiřovacího zařízení se do ovzduší dostává jen asi 2 % nečistot.

Studenti se zájmem sledovali výklad našeho průvodce a měli možnost teoretické znalosti z termiky a termodynamiky konfrontovat s reálným tepelným zařízením, jako je uhelná elektrárna.

Po skončení exkurze jsme se vrátili autobusem zpět do Ústí nad Orlicí.

František Kristen

14.11.2016, 8:45, 6 obrázků


obrázek 2328 obrázek 2327 obrázek 2326 obrázek 2325
obrázek 2324 obrázek 2323