Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Soutěže a olympiády / Soutěž o „naší císařovně“

Soutěž o „naší císařovně“

Dějepisnou olympiádu zasvětili organizátoři Habsburkům 18. století a především Marii Terezii, neboť v květnu příštího roku si připomeneme 300. výročí narození této panovnice, jež mnozí mylně označují za císařovnu. Ve skutečnosti byla „pouze“ dcerou císaře Karla VI., manželkou císaře Františka I. Štěpána a matkou císařů Josefa II. a Leopolda II.

Účastníci soutěže se museli vypořádat se složitými příbuzenskými vztahy v rodě Habsburků, řešili úkoly z oblasti hospodářství, školství i kultury, museli prokázat orientaci v mapách a zejména reformách Marie Terezie a jejího nejstaršího syna.

Výsledky školního kola:

  1. místo – Zuzka Šaldová (3.B) – postup do okresního kola
  2. místo – Terezka Kroutilová (2.B)- postup do okresního kola
  3. místo – Matěj Bednář (2.B)

Gratulujeme!

Jiřina Doležalová

8.12.2016, 8:28