Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Školní fyzikální exkurze do tepelné elektrárny Opatovice nad Labem a vodní elektrárny Hučák

Školní fyzikální exkurze do tepelné elektrárny Opatovice nad Labem a vodní elektrárny Hučák

V pondělí dne 5. prosince 2016 se uskutečnila v dopoledních hodinách školní fyzikální exkurze žáků 4.B třídy do tepelné elektrárny Opatovice nad Labem. Po příjezdu, úvodním přivítání a poučení o dodržování bezpečnosti během exkurze jsme prošli a prohlédli si jednotlivé technologické části tepelné elektrárny-řídící velín, žárotrubné teplovodní kotle, turboalternátory, zásobníky páry, uhelné drtiče, sušičky uhelného prachu, rozmrazovací tunely pro železniční vagony, odsiřovací zařízení a skládku paliva. Na závěr exkurze jsme vystoupili na vyhlídkovou plošinu ve výšce 35 m, odkud se naskytl nádherný pohled na celou elektrárnu.

V poledne jsme odjeli autobusem do Hradce Králové a navštívili vodní průtokovou elektrárnu „Hučák“ na řece Orlici. Výstavba této elektrárny proběhla v letech 1909 – 1911. Má 3 Kaplanovy turbíny se spádem vody 3,5 m, s průtokovým množstvím 10 m3 za sekundu pro každou turbínu. Instalovaný výkon každého hydroalternátoru je 270 kW se 125.-ti otáčkami za minutu. Na závěr jsme zhlédli širokoúhlý film o významných vodních dílech v České republice.

František Kristen

8.12.2016, 14:11, 9 obrázků


obrázek 2379 obrázek 2378 obrázek 2377 obrázek 2376
obrázek 2375 obrázek 2374 obrázek 2373 obrázek 2372
obrázek 2371