Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Škola / Návštěva hejtmana Martina Netolického

Návštěva hejtmana Martina Netolického

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil ústecké gymnázium na základě pozvání ředitele školy Marka Hoffmanna v souvislosti s Oslavami 70 let od založení školy. Jednalo se o jeho první návštěvu ve funkci hejtmana.

Nejprve proběhlo jednání hejtmana s vedením školy, při němž ředitel seznámil pana Netolického s aktuálním stavem a fungováním školy, byly projednány provozní a investiční potřeby. Podrobněji jsme se věnovali statické poruše vestibulu školy a zejména dvěma připravovaným investičním akcím:

  1. 16. 11. 2016 byla podána žádost o dotaci z projektu IROP. V rámci připraveného projektu by měla být provedena vestavba nové biologické laboratoře v podstřešních prostorách, významně modernizováno vybavení odborných učeben, zajištěna bezbariérovost budovy a provedena částečná rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení. Aktuálně se čeká na hodnocení projektu.
  2. V rámci Úspor energie je projekčně připravena výměna oken, zateplení horních stropů, sanace základů a opravy fasády. Bylo již vydáno i stavební povolení. Žádost o dotační titul bude podána ještě letos v prosinci.

Hejtman ujistil vedení školy, že Pardubický kraj vnímá potřebu neodkladného řešení dožívajích okenních výplní a bude se záležitostí zabývat, i kdyby dotační žádost nebyla úspěšná.

Při krátkém setkání s učiteli hejtman podpořil gymnaziální vzdělávání. Ujistil pedagogy o tom, že školská situace v kraji je stabilizovaná a v nejbližších letech se neplánují žádné redukce gymnázií. Zejména jazykáře zaujala nabídka finanční podpory Pardubického kraje cílená na partnerské zahraniční zájezdy a možnost spolupráce s hledáním partnerských škol v zahraničí.

Při hodinu a půl trvající besedě se studenty hejtman nejprve nastínil rámec fungování veřejné správy, historii státního zřízení i vzniku samosprávných celků. Přiblížil oblasti, které má krajská samospráva v kompetenci. Poté odpovídal na dotazy žáků. Ty zajímalo například to, kdy se pan Netolický začal zabývat politikou, jaký je jeho názor na povinnou maturitu z matematiky. Byli zvědavi i na to, kterého novodobého prezidenta považuje za nejlepšího a proč. Netolický schválil žákům výběr jejich střední školy – gymnázia s dodatkem, že musí pokračovat ještě v dalším studiu. Vyzdvihl význam všeobecného vzdělání a přehledu jako předpokladu ke kritickému a racionálnímu vyhodnocování současného přebytku informací. Zmínil se též o důležitosti matematiky jakožto oboru rozvíjejícího logické a analytické myšlení.

(fota: Luboš Kozel)

Marek Hoffmann

9.12.2016, 15:56, 16 obrázků


obrázek 2404 obrázek 2403 obrázek 2402 obrázek 2401
obrázek 2400 obrázek 2399 obrázek 2398 obrázek 2397
obrázek 2396 obrázek 2395 obrázek 2394 obrázek 2393
obrázek 2392 obrázek 2391 obrázek 2390 obrázek 2389